Partnersship

Videographers

Igor Scorinchuk
light line studio
(093) 925-76-72

 Nikolay Paliy
happymoments.in.ua
(067) 947-08-64

Denis Maltcev
oze films
(093) 243 62 06

Vadim Tereluk
wedmov.com
(067) 849-99-98

Kohanov Alexey
(063) 78-27-507

 Pavel Dorosh
vimeo.com/user10224298
(097) 189-59-69
Wedding attendants

Olexandr Terenchuk &
Dmutro Golubev

fontan-event.com
(063) 404-77-77

Dmutro Baluk
fontan-event.com
(068) 209 02 59

Vanya Stashok
(097) 480 68 14

Oksana Kulagina
vk.com/oksana_kylagina
(096) 640 21 15

Anna Homishena
tamada-anna.com.ua
(097) 774 33 11

Maryana Saliy
(097) 34 15 015

Tatyana Krashevskaya
(067) 742-28-13

Tatyana Sidletskaya
(097) 850-34-40

Irina Mihaylova
(067) 291-67-00